หนังสือการสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress ฉบับใช้งานจริง

หนังสือการสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress ฉบับใช้งานจริง

ผมเป็นเจ้าของบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress (www.atcreative.co.th, www.professional-wordpress.com) ในนามบริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น โดยเราได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 8 ปี ทีมงานของเรามีความเชียวชาญด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เป็นอย่างมากโดยมีผลงานมากกว่า 600 เว็บไซต์ ซึ่งเราได้นำเอาความรู้หลักๆที่จำเป็นเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

หัวข้อที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้

สรุปเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ WordPress อย่างละเอียดที่สุด

Intro WordPress

ทำความรู้จักกับ WordPress เครื่องมือที่เจ้าของเว็บไซต์ทุกคนต้องรู้จัก ในหัวข้อนี้จะอธิบายว่าทำไมต้องใช้ WordPress ความสามารถต่างๆมีอะไรบ้าง

ติดตั้ง WordPress

สรุปความต้องการของ WordPress การเตรียม Hosting และวิธีการเลือกผู้ให้บริการต่างๆ วิธีการติดตั้ง WordPress แบบ Step-byStep

การตั้งค่า WordPress

สรุปรวมเทคนิคการตั้งค่า WordPress อย่างละเอียด รวมถึงสอนการใช้งานเมนูหลังบ้านเพื่อให้เข้าใจในการประยุกต์ใช้งาน

การวางโครงสร้าง WordPress

เรียนรู้เทคนิคการวางโครงสร้างเนื้อหา Content ในเว็บไซต์ การเลือกใช้ประเภทของเนื้อหาให้ที่ถูกต้อง

การจัดการไฟล์ Media

เรียนรู้การจัดการ Media Library ของ WordPress การอัพโหลดไฟลล์ ลิงค์ไฟลล์ในแบบต่างๆ

การสร้าง Menu ใน WordPress

เรียนรู้การสร้างเมนู การเลือกใช้ประเภทของเมนูให้ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการดูตำแหน่งต่างๆของเมนูใน WordPress

เรียนรู้การใช้งาน Plugin

สอนเทคนิคการเลือก Plugin การติดตั้ง การเปิดใช้งาน Plugin ใน WordPress รวมถึงตัวอย่างการ Config ต่างๆของ WordPress

Theme WordPress และการปรับแต่งให้สวยงาม

เรียนรู้วิธีการเลือกธีม แหล่งดาวน์โหลดธีม การติดตั้งและการปรับแต่งธีมให้สวยงาม

การจัดการผู้ใช้งานใน WordPress

เรียนรู้การจัดการ User ใน WordPress สิทธิ์การเข้าถึงในส่วนต่างๆของระบบ WordPress รวมถึงการตั้งค่า Profile ให้เหมาะสมด้วย

SEO ใน WordPress

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า SEO ให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นอันดับต้นๆใน Google, เผยเทคนิคที่หนังสือเล่มใดไม่เคยเขียน

Work Shop 1

เวิร์คช็อปการสร้างเว็บไซต์ โรงเรียนแบบ Step-by-Step สรุปทุกขั้นตอนอย่างละเอียดในการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย WordPress

Work Shop 2

เวิร์คช็อปการสร้างเว็บไซต์ บริษัททัวร์แบบ Step-by-Step สรุปทุกขั้นตอนอย่างละเอียดในการสร้างเว็บไซต์บริษัททัวร์ด้วย WordPress

หัวข้อที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้

สรุปเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ WordPress อย่างละเอียดที่สุด

Intro WordPress

ทำความรู้จักกับ WordPress เครื่องมือที่เจ้าของเว็บไซต์ทุกคนต้องรู้จัก ในหัวข้อนี้จะอธิบายว่าทำไมต้องใช้ WordPress ความสามารถต่างๆมีอะไรบ้าง

ติดตั้ง WordPress

สรุปความต้องการของ WordPress การเตรียม Hosting และวิธีการเลือกผู้ให้บริการต่างๆ วิธีการติดตั้ง WordPress แบบ Step-byStep

การตั้งค่า WordPress

สรุปรวมเทคนิคการตั้งค่า WordPress อย่างละเอียด รวมถึงสอนการใช้งานเมนูหลังบ้านเพื่อให้เข้าใจในการประยุกต์ใช้งาน

การวางโครงสร้าง WordPress

เรียนรู้เทคนิคการวางโครงสร้างเนื้อหา Content ในเว็บไซต์ การเลือกใช้ประเภทของเนื้อหาให้ที่ถูกต้อง

การจัดการไฟล์ Media

เรียนรู้การจัดการ Media Library ของ WordPress การอัพโหลดไฟลล์ ลิงค์ไฟลล์ในแบบต่างๆ

การสร้าง Menu ใน WordPress

เรียนรู้การสร้างเมนู การเลือกใช้ประเภทของเมนูให้ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการดูตำแหน่งต่างๆของเมนูใน WordPress

เรียนรู้การใช้งาน Plugin

สอนเทคนิคการเลือก Plugin การติดตั้ง การเปิดใช้งาน Plugin ใน WordPress รวมถึงตัวอย่างการ Config ต่างๆของ WordPress

Theme WordPress และการปรับแต่งให้สวยงาม

เรียนรู้วิธีการเลือกธีม แหล่งดาวน์โหลดธีม การติดตั้งและการปรับแต่งธีมให้สวยงาม

การจัดการผู้ใช้งานใน WordPress

เรียนรู้การจัดการ User ใน WordPress สิทธิ์การเข้าถึงในส่วนต่างๆของระบบ WordPress รวมถึงการตั้งค่า Profile ให้เหมาะสมด้วย

SEO ใน WordPress

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า SEO ให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นอันดับต้นๆใน Google, เผยเทคนิคที่หนังสือเล่มใดไม่เคยเขียน

Work Shop 1

เวิร์คช็อปการสร้างเว็บไซต์ โรงเรียนแบบ Step-by-Step สรุปทุกขั้นตอนอย่างละเอียดในการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย WordPress

Work Shop 2

เวิร์คช็อปการสร้างเว็บไซต์ บริษัททัวร์แบบ Step-by-Step สรุปทุกขั้นตอนอย่างละเอียดในการสร้างเว็บไซต์บริษัททัวร์ด้วย WordPress

ชื่อเต็มของหนังสือ : WordPress คู่มือการประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ฉบับใช้งานจริง โดยหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 331 หน้า

คำนำ
เกี่ยวกับผู้เขียน
เกริ่นนำกับเวิร์ดเพรส (WordPress)
1. ทำความรู้จักกับ WordPress และเหตุผลที่คนทั้งหลายเลือกใช้งาน WordPress
2. สิ่งที่น่าสนใจใน WordPress 4.9
Chapter 1 :เตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
1. การติดตั้ง และใช้งาน XAMPP เพื่อเป็นการจำลอง เครื่องเป็น Web Server
2. การดาวน์โหลด WordPress
3. การติดตั้ง WordPress
Chapter 2 : เรียนรู้การใช้งาน WordPress Dashboard และปรับแต่งค่าพื้นฐาน
1. Dashboard
2. Post
3. Media
4. Pages
5. Comments
6. Appearance
7. Plugins
8. Users
9. Tools
10. Settings
Chapter 3 : เรียนรู้การวางโครงสร้าง และจัดการเนื้อหาใน WordPress
1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Categories
2. เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Post แบบละเอียด
3. เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Page แบบละเอียด
4. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Tag
5. การใช้งาน HTML Editor ใน WordPress
6. การเพิ่ม Link
7. การจัดการคอมเมนต์ การเพิ่ม ลบ แก้ไข คอมเมนต์อย่างง่าย
8. เพิ่มเทคนิคการเขียน Content ด้วย Press This
Chapter 4 : การจัดการไฟล์ Media ต่างๆ
1. การจัดการ Media Library และการ Upload รูป วีดีโอ เพลง แอนิเมชัน เอกสาร
2. การเพิ่มภาพ วีดีโอ เสียง ใน Page และ Post
3. การลงเพลง ลงใน Page และ Post
Chapter 5 : การสร้างเมนูใน WordPress
1. การเข้าใช้งานระบบ Menus
2. Manage Location
3. การเพิ่ม Menu Items หรือเมนูย่อย
Chapter 6 : เรียนรู้การใช้งาน Plugin ใน WordPress
1. การใช้งาน Plugin Contact Form 7
2. การใช้งาน Plugin NextGEN Gallery
3. การใช้งาน Plugin Shareaholic: share buttons, related posts, social
4. การใช้งาน Plugin WP Super Cache
5. การใช้งาน Plugin WP-Optimize
6. การใช้งาน Plugin Facebook Page Promoter Lightbox
Chapter 7 : เรียนรู้การเปลี่ยน Themes และปรับแต่งให้สวยงาม
1. ความแตกต่างระหว่าง Theme และ Template
2. แหล่งดาวน์โหลด Themes
3. การใช้งาน WordPress Theme
4. การใช้งาน Customize
5. การติดตั้ง Themes และ ทำการ Activation
Chapter 8 : เรียนรู้การใช้งาน Widgets
1. ทำความเข้าใจระหว่าง ระบบการจัดการ Widget และ Theme
Chapter 9 : การจัดการระบบสมาชิก (User Management)
1. ทำความรู้จักกับเมนูจัดการผู้ใช้งาน
2. การเพิ่มสมาชิก และการกำหนดสิทธิ์
3. การปรับแต่งค่า Profile
Chapter 10 : การทำ SEO ใน WordPress
1. ตรวจสอบการตั้งค่าการเปิดเผยเว็บไซต์ของคุณ
2. ตั้งค่า URL Friendly ใน WordPress
3. ตั้งค่าให้เว็บไซต์มี www นำหน้า URL เสมอ
4. การใช้ปลั๊กอิน WordPress SEO by Yoast
5. เพิ่ม XML Sitemap ใน Google Search Console
6. การเพิ่มเว็บไซต์ของคุณใน Google Search Console
7. ใส่ลิงก์ภายในเว็บไซต์ให้เป็นนิสัย
8. ลิงก์ที่คลิกออกนอกเว็บไซต์ให้ตั้งเป็น NoFollow ด้วย
9. ติดตั้ง SSL/HTTPS
Chapter 11 : เวิร์คช็อปการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
1. Work Shop 1 การสร้างเว็บไซต์โรงเรียนด้วย WordPress
     1. ติดตั้ง Theme Avada
     2. การตั้งค่าของ Themes Options
     3. ขั้นตอนการสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์
     4. การสร้าง Banner Slide ด้วย Revolution Slider
     5. การนำสไลด์ขึ้นเป็น Banner Slide ในหน้าเว็บ
     6. การสร้างเมนู ข่าวสารใหม่ๆ
     7. วิธีการสร้างเมนู เกี่ยวกับโรงเรียน
     8. การสร้างหน้าคลาสเรียน
     9. วิธีการดึง Page ขึ้นมาเป็น Menu
     10. การสร้างหน้าแกลเลอรี่
     11. การสร้างหน้าติดต่อเรา
     12. การปรับแต่งหน้าแรกของเว็บไซต์
     13. เพิ่ม Social Links ที่ Menu
2. Work Shop 2 การสร้างเว็บไซต์บริษัททัวร์ด้วย WordPress
     1. ติดตั้ง Theme Avada
     2. การตั้งค่า Manage Location สำหรับเมนู
     3. การสร้าง Page
     4. การสร้าง Page ที่มีชื่อว่า Contact Us เพื่อใช้เป็นหน้าติดต่อเรา
     5. การสร้าง Portfolio สำหรับหน้า Package Tour
     6. การสร้าง Pages ที่มีชื่อว่า Package Tour
     7. การสร้างเมนูของเว็บไซต์
     8. การตั้งค่า Reading และสร้างหน้า Home Pages
     9. การสร้างเมนู GALLERY
     10. เพิ่ม Social Links ที่ Menu

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินด้วย PayPal
2. ชำระเงินด้วย Credit / Debit Card and Cash Payment (2C2P)
3. ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ชื่อบัญชี : ภาวัต พุฒิดาวัฒน์
ธ.กสิกรไทย 193-2-75188-5
ชื่อบัญชี : ภาวัต พุฒิดาวัฒน์
ธ.ไทยพาณิชย์ 303-2-94631-9

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมมาที่ 0 2462 5593 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่ E-mail: accounting@atcreative.co.th ก่อนการเข้าร่วมสัมนา 1 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. โทร : 02 462 5593 /061 420 8688 /086 344 0329 /087 043 6689
2. Line@ : @atcreative (ใส่@ ด้วยค่ะ) หรือ คลิ้ก http://line.me/ti/p/%40atcreative