แจ้งปัญหาการใช้งาน

รายละเอียดในการใช้บริการ

  • ระยะเวลาในการรับประกันงานคือ 3 เดือนหลังจากวันที่ส่งมอบงานหรืออบรมการใช้งาน เราดูแลให้ฟรีเฉพาะกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของเรา
  • ถ้าเลยระยะเวลารับประกันไปแล้วเราคิดค่าใช้จ่าย 600 บาทเพื่อเข้าไปตรวจสอบระบบ และจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบตามจริง ซึ่งทาง AE จะสรุปค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการแก้ไขให้ทราบก่อนที่ทีมงานจะเริ่มลงมือทำ
  • ลูกค้าจะต้องส่งลิงค์เข้าระบบหลังบ้าน พร้อมกับ FTP ให้กับทีมงานด้วยทุกครั้ง
  • ความยาก / ง่ายของปัญหาอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นเผื่อเวลาให้กับทีมงานด้วยนะคะ
  • เวลาทำการของทีมงานคือ 9.00 – 17.00 จันทร์ – ศุกร์ นะคะ
Create New Ticket

Attachment