Payment

1. ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือตู้ ATM

ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 101 035-2-05877-9
ชื่อบัญชี : บจก.เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์

2. ชำระด้วยเช็ค

ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย : บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด

3. ชำระด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

ณ. บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด  (เวลา 9.00 น.- 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
90/28 หมู่ 18 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 90/28 หมู่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0 1 0 5 5 5 2 0 7 6 1 8 3

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน มาที่เบอร์ 0 2462 5593 หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์ info@atcreative.co.th